Men Vi Sinh Nhà Yến – Bio Product

báo giá tốt: 0936.626.123

Dòng MEN VI SINH VX-BIO PRODUCT là sản phẩm thông dụng trong các loại dung dịch tạo mùi trong nhà yến. Dòng sản phẩm này xử lý mùi trong nhà yến đồng thời tạo mùi giúp tăng trưởng bầy đàn, kích thích bắt cặp chim yến.

0936.626.123
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon